Koncert talentů

   

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovoluji si Vám nabídnout vzdělávací semináře, které Nadační fond Šance pro děti pro tento rok připravil. Lektorem semináře je PhDr. Richard Braun, který patří mezi zakladatele školní psychologie u nás a dodnes ve školním prostředí působí, takže ho důvěrně zná. Pro dobré pochopení souvislostí, jak se třídou pracovat doporučuji začít seminářem Management školní třídy a pokračovat Třídnickými hodinami.

1) Management školní třídy

Termín: pátek 25.května 2018, od 8.00 – 13.00 hodin

Téma: Základní poznatky o vztazích ve školní třídě, hierarchie třídy, základní patologie školní třídy, metody poznávání vztahů ve třídě, třídní učitel jako poradce, aktuální problémy našich tříd

Pro koho je seminář vhodný: pro pedagogy , třídní učitele, výchovné poradce, školní metodiky prevence, školné psychology, speciální pedagogy

2) Třídnické hodiny, jejich obsah a vedení

Termín: čtvrtek 22.listopadu 2018, od 8.00 – 13.00 hodin

Téma: Užití zážitkových psychologických metod ve školní třídě, praktické absolvování některých metod, metodika vedení psychoher, ukázky programů, zátěžové situace v práci se třídou formou technik

Pro koho je seminář vhodný: pro třídní učitele (využití při třídnických hodinách), výchovné poradce, školní metodiky prevence, školné psychology, speciální pedagogy

Nadační fond Šance pro děti je organizátorem vzdělávacích seminářů a pedagogům jsou nabízeny zdarma. Kapacita seminářů je omezena.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte na kristlova@mb-net.cz